About Rainbow Soulclub

-scroll down voor de Nederlandse tekst-

The Rainbow Soulclub, an initiative of Saskia Janssen and George Korsmit, was established in September 2005 and involves weekly meetings and collaborative projects between artists, art students and clients of Stichting De Regenboog (The Rainbow Foundation), which provides shelter and care for homeless people and for users of hard drugs in Amsterdam. The encounters take place in the foundation’s walk-in shelters and drug-users’ spaces.
The starting point for these meetings is a mutual curiosity about each other’s lives. The aim is to share ideas for cooperation on every level. This is not limited to ‘art production’. If possible these ideas are actually implemented together. The ambition is that both groups can gain just as much from these encounters. Even when this involves actual ‘art production’, the ‘artistic decisions’ are reached jointly instead of being decided by the artists.

The encounters have spawned a whole diversity of activities over recent years: pasting up posters in the city, altering street nameplates (albeit illegally), drawing, making pottery, shooting videos, hypnosis sessions, opportunities to write letters, to cook, to design new fonts, record music, make costumes, drive campaigns, and even transmit cosmic energy.

The possibilities also include projects that are more ambitious and more difficult to bring to fruition. For example, in 2008 a small group of clients of the drug-users space took the initiative to organize a trip to Suriname. These clients, who were all from Suriname, were keen to return to their homeland and make a difference for their compatriots. In Suriname they undertook a four-week road-trip by boat and bus, together with Janssen and Korsmit, which involved overseeing drawing and music workshops, in villages in the interior as well as in the Opa Doelie juvenile detention facility.

In 2011, on the initiative of client Ebby Addo, a group of clients and students visited Accra in Ghana, his native city, in the company of Janssen and Korsmit. They all joined forces to work for the Bokemei Foundation to build and refurbish a school in one of Accra’s slums. Addo was also keen to do something for his homeland, which he had not visited for such a long time, and where his long-time friends Abbey and Lea had built a school for children from a deprived neighbourhood.

Since 2010 the Rainbow Soulclub has had its own modest studio in the form of a portacabin in Blaka Watra’s garden. Visitors can make use of this studio throughout the week in order to work on their own projects in a calm environment. There are materials, equipment and a storage space for their work (for which we are extremely grateful to Stichting DOEN! – the DO IT! Foundation). Every Monday and Friday there is a drawing group from 2 p.m. to 5 p.m. that is supervised by Sena and David, who are also clients. Artists and art students from elsewhere are welcome to join them (by appointment only).

Since 2008 the Rainbow Soulclub’s activities have often been presented outside the shelters, either in response to external requests or at the request of the clients themselves. Five printed publications appeared under the title Gimme Shelter between 2005 and 2007, with reports about projects by students and clients. Saskia Janssen’s Blaka Watra Spiders, a publication about encounters and drawing sessions with hard-drug users at Blaka Watra, was published by Roma Publications in 2009. The projects have been presented a.o. at W139, Ellen de Bruijne PROJECTS, Museum De Paviljoens, RC De Ruimte, the Kunstvlaai art fair, the Gerrit Rietveld Academy and St.Joost School of Art & Design. Interviews and articles have appeared in Dutch newspapers such as Trouw and Het Parool and in the Surinam newspaper De Ware Tijd, as well as in art magazines such as Mister Motley, Tubelight and Kunstbeeld. The projects have also been featured on the Wereldomroep (Dutch World Service) radio station. The Rainbow Soulclub is celebrating its 10th anniversary in September 2015, so work is currently underway on a 250-page anniversary book with the working title 10 Years of Sunshine & Rain, which will be released in early 2016.

‘Always Be Vigilant !! Soul Brothers and Sisters. With a Joyful and Youthful Voice and State of Mind, do we State our Claim to Fame amidst Erroneous Superstitious Speculative vibes that Eventually tend to Reduce the Spiritual Awareness -so Divine- in every aspect of Humanity’s Existence!!’
Ebby Addo at Blaka Watra, 14-03-2007

Over Rainbow Soulclub

De Rainbow Soulclub, een initiatief van beeldend kunstenaars Saskia Janssen en George Korsmit, is opgericht in september 2005 en bestaat uit wekelijkse ontmoetingen en samenwerking tussen kunstenaars, kunstacademie studenten en bezoekers van stichting De Regenboog: opvang voor dak- en thuislozen en harddruggebruikers in Amsterdam. De ontmoetingen vinden plaats in de inloophuizen en gebruikersruimtes van de stichting. Tijdens hun opleiding begeven de studenten zich voornamelijk in de beschermende en veilige omgeving van de academie en bestaat hun sociale omgeving voornamelijk uit medestudenten. De sociale omgeving van de cliënten van de inloophuizen en gebruikersruimtes daarentegen bestaat vooral uit medegebruikers, mededaklozen en hulpverleners. Beiden groepen ontmoeten ‘vreemden’ die ze normaal gesproken niet snel zouden ontmoeten.

Uitgangspunt voor de ontmoetingen is wederzijdse nieuwsgierigheid naar, en interesse in elkaars leven. Doel is het uitwisselen van ideeën voor samenwerking op allerlei vlak. Er is geen beperking tot ‘kunstproductie’. Indien mogelijk worden ideeën ook daadwerkelijk samen uitgevoerd. Streven is dat beide groepen evenveel hebben aan de ontmoetingen. Ook wanneer er daadwerkelijk sprake is van ‘kunstproductie’ worden ‘artistieke beslissingen’ gezamenlijk genomen.

Uit deze ontmoetingen zijn de afgelopen jaren een groot aantal uiteenlopende activiteiten ontstaan. Er werden affiches geplakt in de stad, straatnaamborden –illegaal- veranderd, er werd getekend, gekleid, gefilmd, gehypnotiseerd, brieven geschreven, gekookt, er werden nieuwe lettertypes ontworpen, muziek opgenomen, kostuums gemaakt, vele acties gevoerd en zelfs werd er kosmische energie doorgegeven. Tussen 2005 en 2007 verschenen vijf gedrukte publicaties onder de naam Gimme Shelter met daarin verslag van de projecten door studenten en cliënten. In 2009 verscheen Saskia Janssen’s publicatie Blaka Watra Spiders, over ontmoetingen en tekensessies met harddruggebruikers in Blaka Watra. Op gezette tijden vinden field trips plaats, o.a. naar De Melkweg, Het Tropenmuseum, FOAM, de Kunstvlaai, en naar het strand van IJmuiden. En jaarlijks is er een picknick in het Westerpark.

Ook grotere, in eerste instantie lastig te realiseren projecten behoren tot de mogelijkheden. Zo vond op initiatief van een kleine groep clienten van de gebruikersruimte, in 2008 een reis naar Suriname plaats. Deze clienten, van Surinaamse origine, wilden graag nog een keer terug naar hun geboorteland om er iets te betekenen voor hun landgenoten. In Suriname ondernamen ze samen met Janssen en Korsmit een roadtrip van vier weken per boot en per bus waarbij onderweg door de bezoekers teken- en muziek workshops werden gehouden, o.a. in dorpen in het binnenland en in jeugd penitentiaire inrichting Opa Doelie.

Op initiatief van client Ebby Addo reisde een groep bezoekers, studenten en Janssen en Korsmit in 2011 naar zijn geboortestad Accra (Ghana). Voor Stichting Bokemei werkten ze gezamenlijk aan het bouwen en opknappen van een school in een sloppenwijk Accra. Ook Addo wilde iets doen voor zijngeboorteland waar hij zo lang niet geweest was en waar zijn oude vrienden Abbey en Lea een school bouwden voor kinderen uit een achterstandswijk.

Sinds 2010 beschikt de Rainbow Soulclub over een bescheiden atelier in de vorm van een portocabin in de tuin van Blaka Watra. Deze werkruimte functioneert als rustige oase naast de immer drukke inloop. Bezoekers kunnen de hele week gebruik maken van dit atelier om aan eigen projecten te werken. Er zijn materialen, gereedschappen en een opslag voor werken. (met dank aan stichting DOEN!) Iedere maandag en vrijdag van 14.00-17.00 is er een vaste tekengroep onder leiding van clienten Sena en David. Kunstenaars en kunst studenten van buitenaf zijn welkom om mee te tekenen. (alleen op afspraak)

Sinds 2008 worden activiteiten van de RainbowSoulclub regelmatig getoond buiten de shelters, hetzij op verzoek van buitenaf, hetzij op verzoek van de clienten. Presentaties, tentoonstellingen vonden o.a. plaats bij W139, Ellen de Bruijne PROJECTS, Museum De Paviljoens, RC De Ruimte, de Kunstvlaai, de Gerrit Rietveld Academie en AKV St.Joost. Interviews en artikelen verschenen o.a. in Trouw, Het Parool, Mister Motley, Tubelight, Kunstbeeld, De Ware Tijd en bij de Wereldomroep. De publicatie Blaka Watra Spiders verscheen in 2009 bij Roma Publications. In september 2015, bestaat de Rainbow Soulclub tien jaar. Momenteel wordt er gewerkt aan een -250 pagina dik-jubileum boek met als werktitel 10 years of Sunshine & Rain, dat begin 2016 zal verschijnen.
‘Always Be Vigilant !! Soul Brothers and Sisters.

With a Joyful and Youthful Voice and State of Mind, do we State our Claim to Fame amidst Erroneous Superstitious Speculative vibes that Eventually tend to Reduce the Spiritual Awareness -so Divine- in every aspect of Humanity’s Existence!!’

Ebby Addo, 3-14-2007